pl en

Oferta

Specjalizujemy się w projektowaniu obiektów komercyjnych i mieszkaniowych . Zajmujemy się także architekturą wnętrz, do której przywiązujemy szczególna wage.
Proponujemy nasze usługi w zakresie pełnego procesu inwestycyjnego. Wykonujemy analizy chłonności działki, koncepcje, projekty budowlane, wykonawcze, kosztorysy.
Prowadzimy procesy formalno-prawne z upoważnienia Inwestora, związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także z uzyskaniem zgody na użytkowanie obiektu.
Oferujemy również sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.